Se afișează postările cu eticheta Invata apicultura pe net. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Invata apicultura pe net. Afișați toate postările

Nectarul, Mana si Mierea. Apicultura video


                   NECTARUL, MANA ŞI MIEREA. Apicultura video

  •            Miere de albine este o substanţă zaharoasă pe care o produc albinele prin colectarea nectarului floral şi extrafloral sau a altui suc luat de pe plantele vii, pe care-1 transformă cu ajutorul unei diastase denumită invertină, conţinută în guşa lor. Acest nectar sau suc prelucrat îl depun în faguri, unde procesul de trans­formare în miere continuă, mierea ca pro­dus natural, aflîndu-se într-o stare de per­manentă evoluţie. De aici şi precizarea că mierea este un aliment viu, supusă fenome­nului de maturare.

  •         Nectarul este o secreţie pur vegetală, fiind secretat de glandele nectarifere care se gă­sesc în interiorul unei flori sau în glandele nectarifere aşezate pe plante în afara florii.

  •        Mana o altă sursă de materie primă pentru producerea mierii de către albine se refera Ia aşa numitul suc produs de diferite aphide (puricii frunzelor). Se ştie că puricii plantelor ca să se hrănească înţeapă frunzele. Prin fiecare din aceste înţepături microscopice, apare seva plantelor. S-a constatat că albi­nele culeg cu plăcere această substanţă dulce, care este surplusul de hrană al aphidelor luat din seva plantelor şi pe care după „legea minimului" — aceste insecte îl elimină. La anumite schimbări climatice, în special la schimbările bruşte de temperatură şi umidi­tate, în unele epoci ale anului cand timpul s-a încălzit, şi starea de umiditate este favo­rabilă, se observă apariţia unui lichid dulce, ca o rouă, asemănător compoziţional cu seva plantelor, depus pe frunzele şi părţile verzi ale plantelor. în general acest lichid apare pe frunzele de stejar, tei, la conifere, arţar, secară, la unele ierburi, la porumb etc.

Totul despre produsele stupului. Apicultura video

    
         Totul despre produsele stupului. Apicultura video
           
 Produse apicole: în bătranele ei cronici, istoria omenirii n-a consemnat şi n-a reţinut pentru posteritate numele celui dintai „cutezător", care pentru a cuceri hambare încărcate cu faguri de miere, a înfruntat „cetatea albinelor", as­cunsă în vreo scorbură de copac sau adăpos­tită strategic în crăpătura unei stanci. Se ştie însă cu certitudine că la început omul n-a fost preocupat de cunoaşterea anatomiei al­binei, nici de viaţa socială din stup, nici de metodele cele mai potrivite pentru obţinerea de recolte bogate şi nici de atatea curiozităţi din minunata viaţă a harnicei insecte. Pe vre­mea aceea nu se ştia de matcă şi de capri­ciosul ei nuntit poliandric în zborul înălţi­milor senine, iar diviziunea muncii albine­lor lucrătoare nu putea constitui pentru ni­meni pildă de activitate. Era imposibil a-i spune cuiva „trantor", pentru simplul motiv că pe atunci, viaţa şi destinul masculului din stup nu erau cunoscute ca în vremea noas­tră cand epitetul — în unele cazuri — este folosit... dar nu corespunde cu rolul adevă­rat al acestei caste din colonia de albine...
Desigur, la început omul n-a fost un cer­cetător pasionat de cunoaşterea al­binelor, ci condus de instinctul de conservare a descoperit că foamea lui se potoleşte cu fagurii găsiţi în scorbură şi din care mierea se prelingea îmbietoare.
Aşadar, cu milioane de ani în urmă, stră­bunii noştri s-au „luptat" cu albinele pentru a le deposeda de rodul muncii lor. Şi astfel s-a format îndeletnicirea care a permis ca omul să se folosească de cele dintai produse apicole ; miere de albine şi ceara. In fapt, aşa a în­ceput stupăritul primitiv : prin uciderea al­binelor pentru ca cel dintai „stupar" să se poată bucura de dulceaţa mierii şi de bine­facerile lecuitoare ale cerii. Bineinţeles că el consemna odată cu existenţa mierii atat păstura cat şi larvele şi puietul pe care-l conţi­neau fagurii.
Mult mai tarziu, în stupăritul raţional, sis­tematic, practicat în epoca contemporană, au fost puse în valoare celelalte produse api­cole : lăptişor de matcă, propolisul, venin de albine, polenul etc., ajungandu-se la cla­sificarea lor actuală, în produse naturale directe şi produse apicole derivate.
Mierea, ceara, propolisul, polenul, păstura, veninul de albine, lăptişorul de matcă şi apilarnilul, sunt produse apicole naturale directe,
Hidromelul, oţetul de miere, turtele şi prăjiturile din miere, cremele cu ceară, lăp­tişor, apilarnil, polen şi propolis, în general pomadele cosmetice pe bază de produse api­cole, preparatele vitalizante ca şi prepara­tele medicamentoase în compoziţia cărora in­tră produsele apicole etc. sunt numai cateva din preparatele derivate, dintre care unele se folosesc cu mare eficienţă în tratamente me­dicale şi în special în domeniul api terapiei.

       Daca aveti intrebari legate de apicultura nu ezitati sa imi trimiteti un mail pe adresa : roapicultura@gmail.com cu intrebarea dumneavoastra si va voi raspunde in cel mai scurt timp.